Onderwijs

Binnen het onderwijs wordt ik vaak ingezet om leerlingen te begeleiden met een stoornis binnen het autistisch spectrum of ODD. Deze leerlingen hebben vaak baat bij het verbeteren van hun zelfbeeld en vaak een beetje extra structuur.

Als leerlingen een negatief zelfbeeld hebben gebeurd er vaak een van twee dingen:

  1. De leerling trekt zich terug in een hoekje
  2. De leerling uit zijn frustratie door middel van clownesk gedrag of woede-aanvallen

Waar de eerste leerling met name zelf worstelt met zijn probleem, heeft de tweede leerling moeite om zijn frustratie binnenboord te houden.

Door eerst het vertrouwen van de leerling in zijn eigen kunnen op te krikken en met name het positieve gedrag te benoemen bouw ik eerst een band van vertrouwen en een veilige leeromgeving. Door de individuele begeleiding blijft de situatie ook voor de omgeving veilig en kan de leerling vaak in de klas blijven.

Onder de aandacht groeit het kind en met het nieuw gevonden zelfvertrouwen wordt de leerling goed leerbaar en kun je aan het gedrag gaan werken. Dit uiteraard met het doel dat de leerling aan het einde van het traject weer zelfstandig aan de lessen deel kan nemen en handvatten heeft om zich te conformeren aan de klassenstructuur.

%d bloggers liken dit: